نشانی
کردستان - سقز - سنگبران - خ منتظری - ک شاپرک 8 - پ 3
کد پستی
6681667198
شماره تماس
09216287379
تلفن همراه
09216287379

تماس