عربی با طعم انجیر

موجود نیست

ویژگی های کتاب:<br><br><ul><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ترجمه ی کل کتاب</li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ترکیب تمرینات، کارگاه ترجمه، کیف و ...</li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp; حل و ترکیب تمرینات</li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp; تشریح قواعد به زبانی ساده و شیوا</li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دربردارنده ی تمامی قواعد عربی سال اول دبیرستان</li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارائه ی مثال های متعدد</li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارائه ی نکات مهم در کادر های مجزا</li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمودار بندی مطالب</li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp; پرسش های چهار گزینه ای متنوع (سراسری، سنجش، گزینه2، تالیفی و...)</li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پاسخ های کاملاً تشریحی</li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ترجمه و ترکیب تمامی گزینه های تست ها (برای اولین بار در کتاب های تست کنکور ایران)</li></ul><br>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!