کتاب مفاهیم ژنتیک و اطلاعات مندرج در کاتالوک اسپرم گاو های نر پروف شده

12,500 تومان

کتاب مفاهیم ژنتیک و اطلاعات مندرج در کاتولوگ های اسپرم گاو های نر پروف شد<br>ههمراه با مفاهیم در تولید مثلی در دام ها<br>ترجمه و گرداوری:فرزاد غفوری<span><br>دانشجوی رشته ی علوم دامی <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.g-alm.ir/ac"><b>دانشگاه</b></a> تبریز<br></span>Understanding Genetics and the Sire Summaries<br>------<br>اطلاعات بیشتر در باره ی مترجم و کتاب در :<br><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.g-alm.ir/4807"><div>کتاب مفاهیم ژنتیک و اطلاعات مندرج در کاتالوک اسپرم گاو های نر پروف شد</div></a><br>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!