پکیج جامع عربی کنکور

127,000 تومان
125

پکیج عربی کنکور<br>شامل بسته فیلم های آموزشی عربی کنکور و همچنین کتاب پاتوق عربی<br>در صورتی که این محصول را سفارش دهید،&nbsp; کتاب ضیافت عربی (به مبلغ 15000 تومان ) به شما هدیه داده خواهد شد<br>-------<br>قیمت دی وی دی ها : 99000 تومان<br>قیمت کتاب پاتوق عربی : 28000 تومان<br>قیمت ضیافت عربی ( در این پکیج ) : 15000 تومان<br>-------<br>لازم به ذکر است که هر کدام از محصولات این پکیج به صورت جداگانه قابل خریداری می باشد: <br><span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ketabdust.ir/product/view/58c827dcd9d7db45fc273603/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C/">پکیج عربی</a><br></span><span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ketabdust.ir/product/view/58d414c4d9d7db17c545c312/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%873/">کتاب پاتوق عربی</a><br></span><span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ketabdust.ir/product/view/58c92ebdd9d7db29dceb1221/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C/" title="Link: http://ketabdust.ir/product/view/58c92ebdd9d7db29dceb1221/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C/">کتاب ضیافت عربی</a></span><br> <br><br>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!